El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament una modificació de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipals en les obres (ORPIMO) per millorar el control sobre els enderrocs. La normativa té com a objectiu enfortir els requisits sobre els enderrocs per preservar edificis emblemàtics.

Fins ara només calia un comunicat diferit per enderrocar un edifici no protegit. En canvi, a partir d’ara s’haurà de tramitar una llicència i presentar un informe vinculat a la memòria històrica per avaluar si l’element a enderrocar té valor patrimonial.

Més protecció del patrimoni

Amb aquesta forma d’intervenció hi haurà més control municipal dels enderrocs. Per tant, en cas de detectar que l’edifici és rellevant a escala patrimonial, l’Ajuntament podrà iniciar els tràmits per protegir-lo i per suspendre la llicència sol·licitada.

Aquesta mesura s’emmarca en el pla estratègic engegat pel govern municipal que busca actualitzar la concepció tradicional de patrimoni arquitectònic. El consistori assegura que cal anar més enllà i protegir el caràcter obrer i popular de la ciutat, de la mateixa manera que els grans edificis monumentals.

Iniciatives veïnals per protegir el patrimoni

Recentment, Barcelona ha estat escenari de diversos moviments veïnals per protegir el patrimoni de la ciutat, com el cas de les casetes de l’Encarnació, a Gràcia. El 2018, l’anunci del seu enderrocament va fer saltar les alarmes als veïns, que després de diverses mobilitzacions van aconseguir evitar-ho.

El consistori, a més, posa de relleu que, en un moment d’emergència climàtica, és clau apostar per les rehabilitacions i no els enderrocs per reduir les emissions. També, per fomentar la creació d’una economia centrada en millorar l’habitabilitat i l’eficiència energètica de les edificacions.