L'edifici s'havia de vendre a una societat de capital estranger, però l'Ajuntament ha decidit fer ús del dret de tempteig i retracte de l'immoble perquè estava en una àrea protegida, fet que li ha permès igualar l'oferta i quedar-se'l. La finca es troba en molt mal estat i en els darrers anys ha rebut notificacions del districte perquè s'hi realitzin obres de conservació, però mai no s'han iniciat els treballs. Ara, el consistori hi posarà el fil a l'agulla. La rehabilitació integral de la finca, que durarà aproximadament 14 mesos, consistirà en la col·locació d'un ascensor, se'n renovaran les instal·lacions, es reforçarà el sostre i el sanejat, i s'impermeabilitzarà i pintarà la façana. També es redistribuiran i reformaran els 12 habitatges actuals que es destinaran a pisos protegits amb règim de lloguer. El pressupost estimat de les obres és de 830.000 euros. Pel que fa al Marsella, a l'inquilí no li havien renovat el contracte donada la intenció que tenia la propietat de vendre l'edifici buit. Ara, tindrà un lloguer a preu de mercat.

L’edifici, amb una superfície total construïda de 1.115 m2, té 12 habitatges i dos locals. A banda del que ocupa el Bar Marsella, està tot bastant degradat. El districte de Ciutat Vella l’havia inclòs al Pla dintres i havia instat els propietaris a restaurar-ne l’estructura, l’escala, les instal·lacions comunitàries, la façana, els balcons i la coberta. Ara l’Ajuntament es farà càrrec de totes aquestes obres, que duraran uns 14 mesos.

Pel que fa al Bar Marsella, ubicat al local de la cantonada, l’Ajuntament signarà amb l’amo del local un nou contracte de lloguer. Els anteriors propietaris de l’immoble havien decidit no renovar-l’hi perquè volien vendre tot l’edifici lliure de llogaters.