L’Ajuntament de Barcelona té previst connectar l’aigua que es perd de la bassa municipal de Can Soler a un dipòsit que es va construir el 2021 sota el parc de la masia de Can Soler, a Sant Genís dels Agudells. Segons fonts de l’Àrea d’Urbanisme i Transició Ecològica, els últims anys s’han realitzat una sèrie d’actuacions per afavorir la infiltració d’aquesta aigua a l’aqüífer de la ciutat. En una primera fase es va crear aquest dipòsit, en aquests moments sense ús, i ara s’està acabant de treballar el projecte que comportarà la seva connexió amb l’aigua sobrant de la bassa de Can Soler.

Actualment l’excedent d’aigua es connecta al clavegueram, una actuació que, segons explica l’Ajuntament, afavoreix la neteja de tota la xarxa amb aigua alternativa a la potable. La bassa de Can Soler reté l’aigua que prové d’una mina natural i que serveix per a l’abastiment dels horts. Segons detalla el consistori, Collserola és un parc amb alta densitat de fonts d’aigua i mines naturals que no estan canalitzades, respectant el cicle de l’aigua i infiltrant-se al subsol de la ciutat per després utilitzar-se com a recurs hídric alternatiu per al reg i la neteja de carrers i del clavegueram.

El subsol del parc de la masia de Can Soler, construït el 2021, inclou un dipòsit de recollida d’aigua

12.000 litres diaris malbaratats

Segons ha calculat el Col·lectiu Agudells, entitat ecologista que té seu a la masia de Can Soler, el cabal d’aigua que brolla de la font dels Pins i que va a parar a la bassa és de 500 litres per hora, o el que és el mateix, 12.000 al dia. Un petita part s’aprofita per al reg dels horts urbans que conreen persones jubilades i per a les activitats de jardineria de la Fundació Tres Turons, que gestiona l’equipament.