El Tapís de la Fundació Joan Miró canvia la seva presentació icònica. Per primera vegada en quaranta anys, el visitant podrà observar el dors del Tapís i descobrir, a través d’ell, la dimensió matèrica de l’obra i detalls rellevants del seu procés de creació. El Tapís s’exposarà a una distància de dos metres de la paret, obrint un passadís que permetrà complir un dels desitjos de Joan Miró a l’hora d’experimentar aquesta obra: anar més enllà de la mera contemplació i circular-hi al voltant com si es tractés d’un objecte escultòric.