La tercera de les sis escenes que celebren el 25è aniversari de La Capella posa en escena un prefix per tal d’imaginar les noves modalitats biopolítiques i policials a la ciutat policèntrica: a la polis.