La pressió dels veïns de Gràcia ha aconseguit aturar, per ara, l’enderrocament de les cases històriques dels números 13, 15 i 17 del carrer de l’Encarnació, i la tala de l’alzina centenària que hi ha al jardí. Tot i que no estan protegides legalment, reivindiquen que són part de la història del barri. Els veïns també demanen que es revisi i ampliï el catàleg d’edificis singulars que protegeix el patrimoni arquitectònic de Barcelona.

Conversem amb Mònica Maspoch, professora de Patrimoni Arquitectònic del Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia de la UB, per parlar del patrimoni arquitectònic, del seu valor i, sobretot, per conèixer quin és l’objectiu de preservar determinades edificacions del passat.