La mesura ha permès reduir les emissions contaminants un 12%, que era un dels objectius pels quals es va implementar dins d’un pla general de Medi Ambient. A més, segons Trànsit, també ha permès reduir sensiblement les retencions i la sinistralitat d’aquestes vies.

El director del SCT, Josep Pérez Moya, ho apuntava dijous passat i recordava que la Unió Europea ha alertat que Barcelona té un problema amb la qualitat de l’aire, ja que sobrepassa el llindar dels 50 micrograms per metre cúbic de partícules respirables de menys de 10 micres (PM10) en més de 35 dies a l’any. Això, va motivar Europa a obrir un expedient a l’Estat espanyol.

El Govern i el mateix Pérez Moya han obert la porta a què el límit de velocitat pugui elevar-se a les nits fins els 100 km/h, sempre que els nivells de contaminació no es disparin.

Un cop la conselleria de Medi Ambient faci públics els resultats mediambientals relacionats amb la limitació de velocitat a 80 km/h, es procedirà a revisar la mesura. Per la seva banda, CiU ja ha anunciat que si governa, l’eliminarà.