JAN PEÑA, cap de gestió de trànsit del SCT "El temps condiciona molt la forma amb què se surt en una operació i es retorna, de manera que els efectes de la congestió estan minimitzats. Però, per una altra banda, si hem de parlar de seguretat viària, les condicions de conducció sota condicions meteorològiques adverses, evidentment són més perilloses".