En sentit Besòs, el flux de vehicles s’ha traslladat cap al lateral del costat mar, mentre que en sentit Llobregat els cotxes es desvien per uns carrils laterals especialment habilitats també entre el carrer de Los Castillejos i el de Padilla. Aquesta nova fase de reforma de la plaça de les Glòries també ha implicat una reducció de l’amplada de les voreres i l’eliminació dels carrils bici.