La targeta substituirà tots els títols de transport actuals i afavorirà els descomptes segons l’ús que en faci cadascú, ja que calcularà el preu segons la mobilitat de cada usuari.

Per a la posada en marxa de la T-Mobilitat, suposarà una inversió de 60 milions d’euros, s’haurà de modificar la maquinària i el programari de totes les empreses que formen part del tarifari integrat de l’àrea metropolitana. En total són 74 empreses de transport, 362 estacions ferroviàries, 2.573 autobusos, 7.846 validadors i 1.338 màquines de venda de targetes de transport.

L’adjudicació per fer l’adaptació i gestió de la T-Mobilitat es farà mitjançant un concurs públic internacional. L’empresa adjudicatària també s’encarregarà de crear dos centres de treball nous: un Centre d’Atenció al Client i un altre de Gestió de la Informació del Transport.