Segons dades facilitades pel consistori, a finals de 2012 la Generalitat devia a l’Ajuntament 226 milions. D’aquests, se’n van pagar 22 fins a finals de juny. L’Ajuntament en va donar de baixa set més, en part per obres encara no del tot acabades i també per subvencions que finalment han estat menors del que s’havia demanat d’entrada. Això deixa la xifra de deute en 197 milions, dels quals només 123 podran acollir-se al fons estatal de liquiditat. La previsió s’ha hagut de rebaixar des dels 177 milions que la segona tinenta d’alcalde, Sònia Recasens, va donar al juliol a la Comissió d’Economia.

Dels 74 milions que, a finals d’any, quedaran per pagar, el govern municipal té la convicció que 8,2 sí que els acabarà cobrant. Es tracta d’obligacions pendents de reconèixer per la Generalitat per motius de calendari. A banda, hi ha 44,8 milions de deute que encara no han estat reconeguts pel govern català perquè no té pressupost. L’executiu municipal, però, espera que quan la Generalitat enllesteixi els comptes de 2014 els inclogui.

Els centres sanitaris paguen IBI?

En el que sí que el govern municipal admet complicacions és per cobrar els 21 milions restants, ja que la Generalitat no els vol reconèixer. Es tracta de l’impost de béns immobles d’alguns hospitals i centres d’atenció primària, que no s’ha pagat des de fa anys. La llei general no eximeix els centres sanitaris de pagar l’IBI. Són les ordenances fiscals de cada ajuntament les que, si així ho recullen, poden excloure hospitals i ambulatoris d’aquesta obligació.

Però això a Barcelona no s’ha fet mai i, per tant, l’Ajuntament entén que els centres sanitaris ubicats a la ciutat sí que han de pagar IBI. El govern municipal ha iniciat negociacions amb la Generalitat perquè s’avingui a pagar aquests diners, perquè els darrers anys alguns centres han pagat l’impost i d’altres no.