Es podria dir que la circulació per la superilla és centrífuga, és a dir, s’hi allibera la zona central de l’àrea i el trànsit es desvia cap a la perifèria. Per aconseguir-ho, aquest dissabte han començat a canviar sentits de circulació perquè els vehicles es vegin obligats a girar a cada cruïlla interior. Així, s’evitarà el trànsit de pas, perquè s’impedeix la circulació en línia recta al llarg de la superilla. A més de reduir la presència de trànsit rodat a l’interior, s’establirà un límit de velocitat de 10 km/h per a tots els vehicles de motor que hi entrin.

Aquest dissabte s’ha d’acabar d’implantar el sentit giratori en les cruïlles delimitades pels carrers de la Ciutat de Granda, Sancho de Àvila, Roc Boronat i Tànger, d’una banda; i dels Almogàvers, Roc Boronat, Sancho de Àvila i Llacuna, de l’altra. Diumenge serà el torn dels quadrants formats pels carrers de la Ciutat de Granada, dels Almogàvers, de Roc Boronat i de Pere IV.

Aquest dissabte també s’han començat a aplicar els canvis en els recorreguts de les línies H14, 6, 40 i 42 d’autobús. A partir d’ara, vorejaran el perímetre de la superilla, i se n’han suprimit dues parades. A canvi, se’n creen tres: dues al carrer de Pujades (per a les línies H14 i 6) i una al carrer d’Àvila (per a les línies H14, 6, 40 i 42).

Passa el ratolí sobre el mapa per conèixer totes les afectacions de la superilla.