Barcelona suma una nova infraestructura ciclista, amb la posada total en servei del carril bici del tram central de l’avinguda Diagonal, entre el passeig de Gràcia i el passeig de Sant Joan, que ha baixat de la vorera a la calçada. Barcelona incorpora així un tram d’infraestructura ciclista amb l’objectiu de continuar augmentant la xarxa i passar dels 240 als 272 quilòmetres de carril bici el 2023. D’aquesta manera, els ciclistes podran creuar de forma més directa tota la plaça.

La revifada del turisme converteix els carrils bici de la Sagrada Família en una cursa d’obstacles

Es recuperen les voreres per als vianants

Amb l’actuació realitzada, s’han recuperat les voreres per a les persones que es desplacen a peu, ja que es tracta d’una nova intervenció per baixar carrils bici de la vorera a la calçada amb l’objectiu de guanyar en seguretat i comoditat, tant de cara als usuaris de la bici com de cara als vianants. Així, s’han deixat lliures del pas de les bicicletes l’entorn de les parades d’autobús i, en paral·lel, s’han implantat dos carrils bici segregats unidireccionals a les dues calçades laterals.

El nou tram de carril té una longitud de 900 metres i inclou zones avançades de bicicletes davant dels passos de vianants i la instal·lació d’aparcabicicletes. Al seu pas per la banda mar de la plaça del Cinc d’Oros, el carril enllaça l’extrem Llobregat amb l’extrem Besòs.

Confusió i infraccions de conductors

Durant aquesta setmana, s’han viscut episodis de confusió i infraccions de conductors amb la posada a punt del nou carril bici, que ha comportat modificacions del trànsit privat, novetats que generen de moment infraccions freqüents i situacions de perill per als ciclistes.

Per exemple, els conductors que venen pel lateral de la Diagonal estan obligats a girar cap al passeig de Gràcia. Hi ha senyals que ho indiquen i una línia contínua, però n’hi ha que fan cas omís de l’obligació i envaeixen el carril bici per continuar pel mateix lateral més endavant o fins i tot incorporar-se al tronc central.

Amplien altres carrils bici

En el marc d’aquesta mateixa actuació, s’ha aprofitat per allargar el carril bici de Roger de Llúria fins a Còrsega. També s’han incrementat les connexions ciclistes de l’àmbit senyalitzant diversos itineraris ciclistes, en convivència amb altres vehicles, des del carrer de Santa Tecla fins a Pau Claris, des de Roger de Llúria fins al carrer de Sant Agustí i al lateral muntanya de l’avinguda Diagonal entre Pau Claris i el passeig de Gràcia.