Era un dels punts febles a la xarxa ciclista per als que pedalen habitualment per l’avinguda Diagonal en sentit Besòs. Fins ara, en arribar a la plaça del Cinc d’Oros el carril bici s’interrompia i les bicicletes havien de seguir per la vorera, travessar el passeig de Gràcia pel pas de vianants i reincorporar-se al carril un cop superada la plaça. Des de fa uns dies, però, s’ha obert un tram nou que dona continuïtat al carril per la calçada i permet, ara sí, creuar de forma més directa tota la plaça.

Girs obligatoris i invasions de carril bici

La solució, això sí, ha comportat modificacions del trànsit privat, novetats que generen de moment infraccions freqüents i situacions de perill per als ciclistes. Per exemple, els conductors que venen pel lateral de la Diagonal estan obligats a girar cap al passeig de Gràcia. Hi ha senyals que ho indiquen i una línia contínua, però n’hi ha que fan cas omís de l’obligació i envaeixen el carril bici per continuar pel mateix lateral més endavant o fins i tot incorporar-se al tronc central.

Una altra infracció la cometen també els vehicles privats que circulen pel tronc central de la Diagonal. Alguns giren per baixar pel passeig de Gràcia i travessen aleshores el carril bici, una maniobra que només està permesa a busos i taxis ocupats, tal com indiquen els senyals.

Un ciclista esquiva un cotxe que pretén fer un gir cap al passeig de Gràcia prohibit als vehicles privats

L’únic moment en què cotxes i motos tenen permès travessar el carril bici és per passar del tronc central al lateral, per continuar més endavant pel carrer de Pau Claris. Poden creuar el carril però deixant la prioritat de pas a bicicletes i patinets que circulen sobre la “catifa vermella”, una prioritat que no sempre es respecta.

Punt del carril on cotxes i motos poden travessar el carril bici per accedir al lateral i on tenen prioritat bicis i patinets

Entre els ciclistes habituals de la zona hi ha diversitat d’opinions. N’hi ha que agraeixen la continuïtat del carril per la calçada, que evita la convivència forçosa d’abans amb els vianants a la vorera. I a l’altre costat hi ha els que veien menys perill en la solució anterior, sobretot pels encreuaments actuals de cotxes, motos i busos.

L’alcaldessa de la bici ho denuncia

Qui també defineix com a “perillosos” els encreuaments és l’alcaldessa de la bici, una figura simbòlica creada per una organització holandesa (i que aquí ha impulsat el Bicicleta Club de Catalunya) per fomentar les polítiques ciclistes i de mobilitat sostenible a ciutats de tot el món.

Fa dues setmanes que Sandra Llopart és la primera alcaldessa de la bici de Barcelona i els problemes que es donen a Cinc d’Oros són una de les seves primeres denúncies públiques. “És una llàstima perquè feia molt de temps que esperàvem aquest enllaç del carril bici”, diu Llopart.

Reconeix que l’encaix en calçada de bicis, patinets i vehicles motoritzats és “complicat” i que “la solució està ben feta i està ben senyalitzat”. Com a principal problema n’assenyala un altre: “No hi ha cap control, hi ha incompliment de les normes”. Reclama que aquests primers dies hi hagi almenys més vigilància per part de la Guàrdia Urbana.