JOAN PUIGDOLLERS, regidor de Medi Ambient "Quan plou molt a la ciutat de Barcelona el col·lector de Diagonal ens entra en càrrega, dit tècnicament. Per tant, fent aquest col·lector aconseguim que quan es produeixen pluges importants, aquest col·lector no entri en càrrega i, per tant, podem distribuir millor les aigües pluvials que tenim en aquesta zona."

La instal·lació té un cost de 463.322 euros i consisteix en la construcció d’una nova conducció de recollida d’aigües pluvials, entre el carrer de Balmes i la plaça de Francesc Macià. Això causarà l’eliminació temporal del carril bici, que s’ampliarà temporalment per fer-lo bidireccional. Pel que fa a les afectacions a vianants, l’Ajuntament garanteix l’accés a les parades d’autobús existents en els trams de l’obra.

L’objectiu de la instal·lació és la millora del drenatge de la Diagonal. La construcció d’un nou col·lector permetrà reduir les possibles acumulacions d’aigua a la banda mar i completar la xarxa de clavegueram de recollida d’aigües de l’avinguda. El disseny i ampliació de la xarxa s’ha fet seguint els criteris de Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA) i preveient un període de retorn de 10 anys.

L’obra es divideix en dues fases: primer es realitzarà el tram comprès entre els carrers de Balmes i de Muntaner, i després entre el carrer de Muntaner i la plaça de Francesc Macià.

Els treballs es faran coincidint amb els dies de menor mobilitat o en caps de setmana per tal de minimitzar les afectacions a la xarxa viària.