El Plenari Municipal d’aquest divendres va aprovar la modificació del pla especial urbanístic i de millora urbana per a la concreció de l’espai docent, i l’Àrea Metropolitana, que en va assumir el finançament, ha aprovat l’expedient de contractació i licitació de les obres del projecte executiu de l’Escola dels Encants, després de fer-se càrrec del preu.

El projecte executiu per a la construcció de l’edifici de l’escola s’ha elaborat amb la participació tant de la direcció del centre com de l’Associació de Mares i Pares, juntament amb els arquitectes de l’Àrea Metropolitana i l’assessorament el Consorci d’Eduació de Barcelona i la regidoria d’Hàbitat Urbà.

El nou edifici de l’Escola dels Encants, coneguda per aplicar la pedagogia activa entre els nens, les famílies i el professorat, estarà situat al solar que hi ha entre els carrers del Consell de Cent i de Cartagena. Tindrà una superfície construïda de 4.150 metres quadrats repartits en cinc plantes, i disposarà d’una pista poliesportiva, una zona de jocs de primària, una biblioteca i un gimnàs, entre altres espais comuns. Tot i això, a causa de la manca d’espai, no es podrà satisfer la demanda de les famílies d’ampliar l’oferta formativa convertint-se en un institut escola.

L’Escola dels Encants ha reivindicat, des que es va fundar provisionalment en barracons, un edifici propi per poder desenvolupar l’activitat docent en bones condicions. A més, la proximitat de l’escola amb recintes fabrils en males condicions ha causat problemes com la presència de fibres d’amiant. L’objectiu de l’Ajuntament és que el nou edifici de l’Escola dels Encants s’estreni el setembre de 2015, coincidint amb l’inici del curs escolar.