Si s'opta per l'A, la més conservadora, la Diagonal tindrà una calçada central per on passarà el tramvia i el bus, els vehicles privats i els taxis. A banda i banda hi haurà un bulevard, unificat pel mateix paviment. Per aquí hi passaran les bicicletes, els vianants i vehicles. Serà una zona 30 o fins i tot de velocitat inferior. Els punts a favor d'aquesta opció són que facilita el transport públic, perquè hi haurà una andana única per als dos sentits; facilita les obres perquè es pot fer per fases, primer la zona de vianants i després la calçada central, o al revés; i no necessita replantar l'arbrat. El principal punt en contra és que el bulevard pot tornar a provocar problemes per la convivència de bicis, vianants i cotxes. L'opció B és més trencadora. Tindrà un passeig central per on passaran els vianants i la bici, amb un carril segregat. Als laterals hi haurà tres carrils: un pel tramvia, un pel vehicle privat i un per taxi i bus. Les voreres s'amplien fins als vuit metres. Els punts a favor d'aquesta opció són precisament les grans voreres, únicament per als vianants. El repartiment del trànsit és més endreçat. El vehicle privat té més espai. El principal punt en contra és que cal canviar l'arbrat i que cal duplicar marquesines. L'opció C és deixar la Diagonal tal i com està, un model que segons el govern és inviable. La reforma tindrà un cost de 70 milions d'euros, més els 200 milions que costarà el tramvia.