De l'anella, no en queda ni rastre. Només la runa, que els operaris han començat ja a retirar aquest matí. També separen el ferro del formigó que es reutilitzarà en la mateixa obra. La imatge de la plaça, ja sense tambor viari, ha canviat completament. L'anella es va inaugurar oficialment el gener de 1992, just abans dels Jocs Olímpics, amb l'objectiu d'organitzar el trànsit d'entrada i sortida a la ciutat. Però sempre ha estat motiu de debat i també de crítiques veïnals. El 2003 es van iniciar les converses entre els veïns i l'Ajuntament per consensuar un projecte comú i no va ser fins a 2007 quan es va signar el Compromís per Glòries i es va aprovar, paral·lelament, el pla general metropolità per poder iniciar la reforma. Les màquines, però, no van començar a treballar en la desconstrucció de l'anella fins al febrer d'aquest any. D'aquesta manera, es va iniciar una de les transformacions urbanístiques més importants dels darrers anys. Amb la demolició totalment completada ara comença una nova fase en la transformació de la plaça de les Glòries. S'iniciaran els treballs de l'urbanització provisional, que previsiblement estaran enllestits el maig del 2015. Després, començaran els treballs per a l'execució del projecte definitiu Canòpia Urbana, que vol convertir les Glòries en una gran àrea verda. Tot plegat amb un cost estimat de 30 milions d'euros.

És la data prevista perquè estigui enllestit el projecte Canòpia urbana, que preveu fer de la plaça un eix verd que connectarà la Trinitat, la Sagrera i la Ciutadella. Arribar fins avui, amb l’enderroc total de l’anella, construïda poc abans dels Jocs Olímpics, no ha estat, però, fàcil. Es tracta d’una de les reformes urbanístiques més importants i la seva definició ha estat un procés complex. El 2003 els veïns (que durant anys van reivindicar la desaparició del nus viari) i l’Ajuntament van iniciar les converses i no va ser fins a2007 quan es va aprovar la reforma del Pla general metropolità per poder iniciar la reforma.

Ara, amb l’enderroc acabat, començarà la urbanització provisional de la plaça, que previsiblement estarà acabada el maig de 2015. Paral·lelament s’iniciaran els treballs per executar el projecte Canòpia urbana.