Iniciem la comparativa en funció del cost. La inversió del tramvia per la Diagonal en superfície seria de 175 milions d'euros, mentre que si el fem passar per Comte d'Urgell i Provença, el cost s'incrementa fins als 210 milions. El tramvia soterrat és el més car i l'autobús, l'opció més econòmica. Pel que fa a la demanda, el tramvia per la Diagonal assoliria 118.000 usuaris nous. Per Provença captaria 85.000 viatgers. El túnel atrauria més de 130.000 persones i la demanda al bus seria de vora les 50.000. Així, el traçat soterrat beneficiaria més persones. També s'ha calculat la reducció del trànsit que s'assoliria. El cas de la Diagonal treuria de la circulació 12.500 cotxes cada dia. Per Provença l'impacte seria menor. L'opció del túnel implicaria una reducció semblant a la del traçat per la Diagonal i amb l'autobús no s'arribaria als 2.000 vehicles. Respecte de l'impacte ambiental, el tramvia soterrat comporta la major disminució de diòxid de carboni, concretament, més de 4.000 tones. "Segons l'Ajuntament, el tramvia en superfície per la Diagonal té uns impactes socials, econòmics i ambientals globalment positius que en justificarien el cost. Pel consistori, l'impacte de la resta de traçats no compensa la inversió que suposen." Ara s'iniciarà un procés de diàleg amb els grups polítics i la ciutadania per fer realitat la connexió del tramvia.

L’informe presenta quatre possibilitats: la unió del tramvia en superfície per la Diagonal, la connexió per la Diagonal amb un túnel soterrat, la connexió pel carrer de Provença i la no-connexió del TRAM i potenciar la línia D30 de bus.

L’estudi estableix que l’opció que generaria més demanda, estalviaria més temps, i reduiria més la congestió de trànsit i les emissions de CO és la de soterrar la connexió. Tanmateix, els tècnics apunten que aquests beneficis no en justificarien l’elevat cost, uns 475 milions d’euros en 30 anys.

En canvi, l’alternativa de connectar els tramvies per la Diagonal en superfície, (175 milions) més barata que la connexió per Provença (210 milions), genera prou beneficis per justificar la inversió. Es calcula que augmentaria la demanda del TRAM en 118.000 passatgers, reduiria el nombre de cotxes en 12.500 —és l’opció més efectiva en aquest camp— i rebaixaria la congestió de trànsit en un 0,4 %.

Sobre el projecte que preveu implantar la línia D30 de bus millorada, i tot i ser el més econòmic (20 milions d’euros), els beneficis que hi anirien lligats són inferiors a la resta d’opcions i, de fet, l’estudi apunta que faria augmentar la congestió de trànsit en un 0,5 %.