Les millores de l’actual mapa continu del SCT són molt substancials, sobretot en termes d’usabilitat. Els fonaments de Google Maps permeten una cerca més intuitiva i ràpida en comparació amb el mapa de trànsit anterior. L’eina antiga no permetia treballar a pantalla completa ni ampliar la visualització de la xarxa viària.

Amb aquest mapa, consultable a Internet i compatible amb altres dispositius com telèfons mòbils, l’usuari pot conèixer el punt quilomètric on s’inicia un accident i l’indret on finalitzen les afectacions. En la visualització de les dades, es poden afegir estrats com càmeres de trànsit, panells informatius o restriccions per obres. Aquestes funcions ja estaven incorporades en l’anterior interfície però ara la consulta és més eficient.

La inclusió de la xarxa viària barcelonina

Com a novetats, el Servei Català de Trànsit ha incorporat les incidències viàries de l’Ajuntament de Barcelona i algunes càmeres de trànsit en vies bàsiques com les rondes, la Diagonal i la Gran Via. Les fonts d’informació del mapa també s’han ampliat a Andorra i França en vies frontereres, i s’han afegit trams, abans inactius, de les rondes, l’A-2, la C-32, la B-30 i els túnels de Vallvidrera.

Punts negres mapejats

L’accidentalitat també és present al nou mapa de trànsit amb una capa que mostra els accidents mortals dels darrers dos anys en zones interurbanes. Segons el SCT, les dades de sinistralitat estaran actualitzades.