ROCIO CARRASCOSA directora del Foro de Movilidad "Es un vehículo responsable con el medio ambiente, estamos hablando de contaminación, los episodios de contaminación en grandes ciudades como Barcelona están haciendo que lógicamente tomemos consciencia de que tenemos que hacer algo. El cierre completo yo creo que no es un buen servicio para los ciudadanos. El cierre para vehículos que no estén adaptados a tener un comportamiento ecológico en el futuro tendrá que ser una decisión porqué no podemos continuar con los episodios actuales. Pedimos a las instituciones un acompañamiento en el desarrollo de las infraestructuras, un acompañamiento en las ayudas, como el plan Movea, y por nuestra parte total apoyo para poder acercar el vehículo eléctrico a todos."

Davant dels episodis d’alta contaminació a la capital catalana, el 62 % dels barcelonins veuen la solució en els vehicles elèctrics. La majoria de conductors en voldrien conduir un però només ho han fet tres de cada 100. El principal inconvenient, segons els enquestats, és la inexistència d’una xarxa de recàrrega.  Per això, Alphabet demana la col·laboració de les administracions per fomentar els vehicles sostenibles.

Pagar per accedir al centre Barcelona estaria ben vist pel 40 % dels ciutadans. De fet, és una de les ciutats espanyoles on millor es rep aquesta idea. Tot i això, és la segona capital amb menys conductors que accedeixen al centre,  només per darrere de Bilbao. Només el 18,5 %, enfront el 25,5 % de Madrid. De fet, el metro continua sent el mitjà de transport urbà més utilitzat a Barcelona, seguit dels autobusos i dels desplaçaments a peu.

També destaca l’increment d’altres modalitats de transport, com ara els vehicles compartits. A Barcelona un 44 % de la població ha compartit cotxe alguna vegada i un 10 % ho fan habitualment. D’aquests, el principal motiu és l’estalvi econòmic, seguit de la comoditat i la preocupació pel medi ambient. Pel què fa a l’ús de les motocicletes se situa en el 16 % a la capital catalana, una xifra superior a la resta de capitals espanyoles.