Les mesures que ha previst l’AMB s’activaran només alguns dies a l’any, quan la contaminació atmosfèrica sobrepassi els valors límits en dos contaminants, el diòxid de nitrogen i les partícules

, els més nocius per a la salut de les persones. En els dos casos seran acumulatives, de manera que a mesura que s’incrementi el nivell de risc s’aniran afegint diferents restriccions i prevencions en el funcionament de la circulació de la ciutat.

En el cas del diòxid de nitrogen, el protocol preveu quatre fases. La primera seria una fase de seguiment atent -prevista per a aproximadament 22 dies durant tot l’any-, seguida d’una fase d’avís preventiu, que duraria nou dies. Aquest període seria el primer que aplicaria mesures, com per exemple, reconvertir carrils de circulació, regular els semàfors per prioritzar el transport públic, reduir la velocitat o fer de vianants temporalment algunes vies.

A continuació, el protocol té en compte la possibilitat d’un episodi que es podria allargar durant tres dies, cosa que implicaria una restricció de la circulació dels vehicles privats sense l’etiqueta de la DGT, incrementar l’oferta de transport públic o regular també l’aparcament dels no residents. Per acabar, la fase d’alerta és poc probable, de manera que no es preveu que s’hagi d’aplicar la circulació alterna de matrícules senars o parells a la ciutat.

Per a l’altre contaminant, les partícules, hi ha previstes només dues fases: la d’avís preventiu -13 dies a l’any- i la fase d’episodi -un dia a l’any-. En l’etapa de prevenció es reduiria la velocitat de circulació i es podria incrementar el reg al carrer així com suspendre la crema forestal o restringir les obres públiques. En la fase d’episodi s’aplicarien mesures similars a la mateixa fase que amb el diòxid de nitrogen.

L’AMB també estableix fer una campanya de comunicació i sensibilització sobretot als mitjans de comunicació, però també a través dels webs municipals i a les escoles.

L’Ajuntament, a punt per presentar les seves mesures

El protocol que ha establert l’AMB es pot aplicar a 36 municipis, també Barcelona. Tot i això, l’Ajuntament -segons va explicar al programa ‘Bàsics BTV’ el comissionat d’Ecologia, Frederic Ximeno-  té previst anunciar aquest dilluns a la taula de contaminació quina és la proposta que fa per a la problemàtica de la pol·lució a la ciutat. Ximeno ha exposat que les mesures amb les quals han estat treballant són a mitjà termini i creuen que el problema no s’ha abordat “amb suficient contundència” tenint en compte l’afectació a la salut de les persones.