Aquest dilluns, 24 de maig, començarà la primera fase del sistema de recollida de residus porta a porta al veïnat de Sant Andreu de Palomar, que afectarà 6.000 habitatges. No serà fins a l’octubre que entrarà en funcionament la segona fase, que afectarà també uns 6.000 habitatges més.

La implantació d’aquest sistema de gestió de residus ha permès treure dels carrers 238 contenidors. La retirada dels contenidors s’ha fet aquest diumenge a la nit. Només han quedat els del vidre.

Bosses amb un xip identificatiu

A partir d’ara, els veïns de Sant Andreu hauran d’utilitzar unes bosses específiques per reciclar. Aquestes porten un xip que permet identificar les llars d’on provenen. L’Ajuntament, però, assegura que la intenció no és sancionar, sinó detectar qui recicla i qui no, per aconseguir millorar la recollida selectiva de residus. En el cas de la matèria orgànica, serà el cubell de color marró el que portarà el xip i no la bossa.

Més endavant, aquest sistema ha de permetre bonificar qui recicli més.

Com funcionarà la recollida porta a porta?

Els veïns deixaran la brossa a la porta de casa i els serveis municipals de neteja les recolliran. L’orgànica, tres dies a la setmana, els residus reciclables dos dies i el paper i el rebuig, un.

Sant Andreu de Palomar és el segon barri on s’implanta el sistema porta a porta. La prova pilot es va fer el 2018 al nucli antic de Sarrià i, segons dades del govern municipal, després de sis mesos de funcionament, el sistema havia triplicat la recollida selectiva. Va passar del 19 % al 55 %, un percentatge que supera la mitjana de la ciutat. Per això, el consistori segueix ampliant el servei a la resta de barris. El proper serà Horta, que començarà el procés passat l’estiu. Després, Sant Antoni, que l’iniciarà a finals d’any amb els primers contenidors d’escombraries intel·ligents.