El nucli antic de Sarrià recicla molt més amb el porta a porta. Després de sis mesos de funcionament, el sistema ha permès triplicar la recollida selectiva, que ha passat del 19 al 55,8 %, un percentatge molt superior a la mitjana de la ciutat (36 %). La fracció que més s’ha incrementat és la matèria orgànica. Ara se’n recullen 6.305 quilos setmanals, mentre que abans n’eren uns 700. L’Ajuntament agraeix la col·laboració dels veïns en la separació dels residus.

Com a fet destacable, les impureses de la matèria orgànica, és a dir, els residus que no haurien d’anar en aquesta bossa, s’han reduït del 14 al 2 %. Cal tenir en compte que a tota la ciutat els impropis en aquesta fracció oscil·len entre el 12 i el 20 %. Per això, es considera que la matèria orgànica que es recull a Sarrià és de qualitat alta i es pot enviar a la planta de tractament de Torrelles, que només accepta aquest residu si té pocs impropis i el transforma en adob.

Aspectes a millorar

L’Ajuntament preveu mantenir la comissió de seguiment del porta a porta, amb presència d’associacions veïnals i de comerciants i entitats de Sarrià. Aquest grup ha permès introduir millores en el sistema de recollida, com ara millorar els adhesius que identifiquen els incompliments, reobrir els contenidors a la plaça d’Artós o canviar d’ubicació els punts d’emergència.

De cara als propers mesos, es fixen el repte d’eliminar els punts crítics on encara s’abandonen bosses. El consistori assegura que s’han reduït a la meitat les bosses deixades fora d’horari. A més, s’intentarà facilitar bujols més grans per als edificis de més de cinc plantes, així com fomentar el suport veïnal per ajudar les persones grans o amb diversitat funcional a l’hora de baixar les escombraries.