restriccions onada calor catalunya

El Departament d’Interior ha eliminat les restriccions per onada de calor a Catalunya. Les mesures van entrar en vigor a mitjans juliol davant la “situació extrema de calor” a Catalunya i van arribar a afectar 357 municipis i 11 massissos, que es van tancar per l’elevat risc d’incendi.

A continuació et detallem totes les restriccions per l’onada de calor aprovades per la Generalitat de Catalunya, algunes de les quals s’han aplicat des del 15 de juliol i fins a finals de mes als municipis en nivell 3 del Pla alfa.

Activitats de lleure

Als municipis de Catalunya inclosos en el Pla alfa 3, se suspenen les activitats d’educació del lleure de tipus acampada, ruta, ruta esportiva o activitats esportives en medi natural, sempre que els usuaris no es puguin traslladar a algun nucli habitat o població.

A banda, es restringeixen les activitats de casals, cases de colònies i cases esportives als entorns immediats allà on es pernocti. Dit d’una altra manera: només es poden fer activitats just al costat de les cases de colònies o de l’edificació on es faci nit. Les restriccions a les activitats de lleure coincideixen amb el pic de l’onada de calor d’acord amb el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Sense ús de maquinària en l’activitat agrícola

També s’ha suspès l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 h als municipis de inclosos en el Pla alfa 3. Hi ha, però, excepcions: la recollida de fruita i de productes agrícoles, els camps de rostolls i els conreus d’arròs no es veuen afectats per aquesta mesura.

Està restringit, també, l’ús de màquines com bufadors o serres radials a menys de 500 metres d’una zona forestal i a menys de 50 metres d’una zona agrícola. En el cas que s’hagi de fer el contrari per una causa de força major, serà el cos d’Agents Rurals qui autoritzarà o no l’activitat.

Prohibició d’obres a la xarxa interurbana

La Generalitat també ha anunciat que se suspenen totes les obres a la xarxa de carreteres interurbanes, tret que no estiguin autoritzades expressament pel Servei Català de Trànsit. La prohibició inclou la tasca de neteja mitjançant la sega de cunetes. Aquesta restricció només afecta als municipis catalans inclosos en el Pla alfa 3

A més, es prohibeix la circulació monitorada en el medi natural excepte en residents o aquelles activitats que siguin inajornables.

Massissos tancats

La Generalitat de Catalunya ha reobert tots els massissos, després de tenir-ne 11 amb accés limitat. En aquest cas, però, la muntanya de Collserola no s’ha vist afectada, si bé Protecció Civil ha deixat clar que les restriccions es revisaran dia rere dia i, per tant, es podrien ampliar i endurir si fos necessari.