onades i mala mar platja amb hotel W de fons

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) duu a terme anualment un seguit d’actuacions per tal de retirar i desmuntar els equipaments i el mobiliari de les platges metropolitanes, les quals han donat servei durant la temporada d’estiu.

Les tasques es van iniciar enguany a mitjans de setembre i s’allargaran fins a mitjans d’octubre. Aquestes intervencions es duen a terme actualment uns 15 dies abans que fa quatre anys a causa de l’avançament de l’arribada dels primers temporals marítims de la tardor.

Els temporals marítims han augmentat la freqüència i intensitat els darrers 30 anys

Segons informa l’AMB, i segons l’anàlisi de les dades de Ports de l’Estat del comportament de l’onatge dels darrers 30 anys, la freqüència i la intensitat dels temporals de mar han augmentat els mesos de setembre i octubre.

L’arribada de l’onatge més fort s’ha produït de forma més prematura al llarg dels darrers quatre o cinc anys, motiu pel qual l’equip de l’AMB ha reajustat el calendari de desmuntatge dels equips i una reordenació de l’espai amb l’objectiu de minimitzar els danys davant dels temporals.

Així doncs, la preparació per a la temporada baixa s’ha avançat 15 dies respecte de fa quatre anys.

La regressió del litoral ha implicat la reducció de l’amplada de les platges i algunes modificacions en els pendents, un fet que fa que actualment el mobiliari permanent durant la temporada baixa (passeres d’accés, papereres, aparcabicicletes, etc.) s’hagi de col·locar més lluny de l’aigua que ara fa uns anys, a tocar dels passeigs marítims o les zones dunars.