Una plataforma marítima ha aparegut a la platja de Sant Sebastià, a uns centenars de metres de l’hotel Vela. És molt a prop de la zona de bany i per les grans dimensions de l’estructura ha cridat l’atenció de molts passejants. Alguns pensaven que era una plataforma petrolífera, d’altres creien que era un magatzem de contenidors portuaris. Fins i tot, hi havia qui hi veia una fàbrica. Alguns usuaris de Twitter han fet la pregunta a través de les xarxes.

Però la resposta era ben lluny de totes les anteriors. Es tracta d’una prospecció del fons marí. El Port de Barcelona estudia ampliar l’espigó de Sant Sebastià i per tal de redactar-ne el projecte calia valorar-ne la viabilitat. L’estructura s’ha instal·lat per poder fer les anàlisis necessàries i recopilar les dades que decidiran si es pot ampliar la barrera de roques en aquest punt de la platja.

Objectiu: protegir la platja de Sant Sebastià

La intenció del Port és allargar l’espigó semisubmergit de la platja de Sant Sebastià entre 200 i 250 metres mar endins. D’aquesta manera les onades que arriben a la Barceloneta toparien contra les roques i no arribarien a la platja. Disminuiria, així, la possibilitat de pèrdua de sorra al litoral barceloní durant els temporals.

L’estudi del terreny va començar dimecres 12 de desembre. L’endemà es va haver de retirar la plataforma a causa del mal estat de la mar. Dissabte 15 es va tornar a instal·lar i es calcula que els sondeigs del terreny s’allargaran fins a mitjans d’aquesta setmana.