La cooperativa de consum ecològic Can Pujades fa dos anys va impulsar la idea de crear una planta de compostatge a Vallvidrera per gestionar els residus vegetals de la zona. Ara, gràcies a una subvenció del comissionat d’economia social i solidària de l’Ajuntament, ja tenen el projecte i ja el poden presentar als veïns. Aquesta iniciativa vol augmentar la recollida de residus i, per tant, d’adob. El compost que s’obtingui serà per als veïns i productors de Vallvidrera.

Doblar els residus vegetals

Actualment als barris de muntanya de Sarrià – Sant Gervasi hi ha cinc contenidors de fracció vegetal, però no es fan servir adequadament perquè s’hi aboquen altres residus i això fa que no es puguin aprofitar per convertir-los en adob. La planta de compostatge canviaria aquest sistema i faria una recollida porta a porta dels residus vegetals de veïns i productors. D’aquesta manera, segons els redactors del projecte, es doblarien els residus vegetals, amb un total de 6.000 m³ l’any.

Oportunitats laborals

El projecte crearà tres llocs de treball i té el suport de totes les associacions de veïns dels barris de muntanya. Tot i així, suscita algunes preocupacions, com la pudor: “No hi haurà pudors perquè el material que es compostarà són exclusivament restes vegetals”, explica Josep Moner, del Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, redactors del projecte. D’altra banda, des de la cooperativa Can Pujades afirmen que “aquest és un cost que ja té l’Ajuntament i no s’incrementarà, al contrari, creiem que serà més barat”, argumenta Salva Ferran, de la cooperativa Can Pujades.