gelada vidre cotxe barcelona

Fa dies que els habitants de pobles i ciutats de l’entorn metropolità de Barcelona han de destinar uns minuts del preuat temps matinal a treure el gel del vidre del cotxe. Això, només si no van preveure deixar-hi un cartró el vespre anterior.

Aquest hidrometeor és un clàssic de les nits serenes dels mesos freds als Pirineus i l’interior del país, però és menys freqüent a prop del mar i, sobretot, a l’interior de grans ciutats litorals com Barcelona, on l’efecte illa de calor dificulta el descens del termòmetre nocturn.

Vidres gelats però temperatura de l’aire positiva

Sigui com sigui, molts conductors deuen haver observat que, en algunes ocasions, malgrat haver hagut de rascar el vidre, en mirar la temperatura exterior que indicava el seu cotxe era lleugerament positiva, de fins a tres o quatre graus en alguns casos!

fred barcelona catalunya
Mínimes de diumenge, 29 de gener del 2023

Per què es gela el vidre o el terra si la temperatura és positiva?

El cert és que la temperatura sol variar força en funció de la distància del terra o d’una superfície quan el cel és serè, especialment en un context d’inversió tèrmica. És a dir, en nits serenes i sense vent, en un context anticiclònic, la temperatura pot baixar molt més arran de terra que no pas a 1 o 1,5 m del sòl, l’altura dels sensors meteorològics oficials, per exemple.

Per entendre el perquè d’aquesta diferència tèrmica en funció de l’altura convé recordar abans que els rajos solars creuen la troposfera de dia sense elevar significativament la seva temperatura. Una part d’aquesta energia solar d’ona curta l’absorbeix directament la superfície terrestre —la qual s’escalfa— i l’allibera “a posteriori” en forma de calor (radiació d’ona llarga). Aquesta calor emesa per la superfície del sol i dels objectes escalfa les capes d’aire més pròximes a terra i fa que la temperatura, en dies assolellats, sigui més alta com més a prop de terra.

En nits serenes i mancades de vent (típiques de situacions anticiclòniques) s’inverteix aquest procés: el terra perd calor de terra per irradiació. Això fa que el sòl i la superfície dels objectes (el vidre o el capó del cotxe) perdin calor amb celeritat.

El resultat és que la temperatura és clarament més baixa a tocar de terra o uns pocs centímetres per damunt que a l’altura on se situen els sensors i termòmetres dels observatoris meteorològics (o del cotxe). Com més baixa sigui la humitat ambiental més alta serà aquesta diferència tèrmica.

Gel damunt del vidre o del capó del cotxe

Si la temperatura del terra baixa dels 0 ºC i hi ha prou humitat ambiental (vapor d’aigua) es formen cristalls de gel damunt la superfície del sòl o a l’herba (gelada). Això també passa damunt del vidre del cotxe o el metall del capó, que es refreden més que l’aire pròxim situat a una altura similar i poden quedar gelats.

El cel serè i la manca de vent permeten la pèrdua de més calor per part del sòl que no pas si el cel està cobert, ja que els núvols actuen de tapadora i retornen part de l’energia novament cap a la superfície. Quan el cel és cobert o fa vent la diferència sol atenuar-se o desapareix.

A l’interior de Barcelona és difícil observar aquest fenomen, molt més habitual dels barris pròxims al Besòs o Collserola.