asfaltatge, operaris, tanques, maquinària
Prova pilot del paviment fet amb residus plàstics al passeig de la Verneda.

L’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat al passeig de la Verneda un nou paviment que incorpora traces de plàstics que no es poden reciclar i que ja havien finalitzat la seva vida útil i per tant, no podien tenir un nou ús. S’ha instal·lat al barri del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu, i forma part d’una prova pilot per avaluar la seva resistència al trànsit pesat i comptabilitzar la reducció de CO2. L’actuació s’ha realitzat al tram situat dins del terme municipal de Barcelona però està previst que també es faci al tram de Sant Adrià de Besòs.

El nou paviment reciclat fet amb residus plàstics s’ha col·locat durant el mes de desembre.

El paviment fet amb residus plàstics redueix el CO2

Amb aquest material s’aconsegueix disminuir la quantitat de CO2 que es desprèn durant la fabricació del betum, que s’utilitza per l’asfaltat i evita el posterior tractament que hauria de fer-se sobre aquests plàstics. S’estima que la fabricació del nou paviment ha comportat la disminució de 17 tones de CO2 respecte del que s’hauria emès si s’hagués fabricat el paviment de manera tradicional.

La iniciativa afavoreix la mitigació dels efectes del canvi climàtic i l’estalvi d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Per fer aquesta intervenció s’han utilitzat 4.500 kg de plàstics que no es podien reciclar, quantitat que equival a unes 3.000 bosses domèstiques d’escombraries plenes de plàstics.

El nou material té una resistència superior als paviments normals i es comporta millor amb el pas d’autobusos. Si la prova pilot és satisfactòria s’estendrà a altres punts de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona ha realitzat l’aplicació d’aquest aglomerat conjuntament amb l’empresa desenvolupadora AMSA i les enginyeries BAC i IM3.