El vent accentua la sensació de fredor i pot generar el fenomen del torb a l'alta muntanya.

A l’estiu és habitual parlar de l’índex de xafogor, però a l’hivern, sobretot en dies freds i amb vent moderat com aquest dimarts, cal parlar de l’índex de fredor.

Una gran entrada d’aire fred polar a finals de setmana provocarà un descens marcat de la temperatura

El fred s’intensificarà els propers dies, amb un màxim concentrat el cap de setmana

Què és i com es calcula l’índex de fredor?

Aquest índex també es coneix amb el nom d’índex Windchill i és el resultat de combinar la temperatura actual amb el vent, que normalment provoca una sensació de fred major que la que marca el termòmetre. Això es deu que el vent facilita la pèrdua de calor que produeix el cos humà i s’accentua la percepció humana de fred.

Aquest índex no s’acompanya de cap unitat, com els graus centígrads, igual que l’índex de xafogor, perquè no es tracta d’una temperatura, sinó d’una percepció humana.

Es calcula, igual que l’índex de xafogor, mitjançant una taula ja preestablerta. En el cas de la temperatura de xafogor es relaciona la temperatura actual amb la humitat atmosfèrica, i en el cas de la temperatura de xafogor es relaciona la temperatura actual amb la intensitat del vent actual.

Evidentment, com més baixa sigui la temperatura i més fort el vent, més alt serà aquest índex i com més alt sigui l’índex, més desagradable i fins i tot perillós per al nostre organisme.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) es considera:

  • Risc baix quan l’índex de fredor es mou entre els -10 i -27, tot i que hi ha risc d’hipotèrmia si persisteixen aquestes condicions.
  • Risc moderat per a les persones quan l’índex es mou entre el -28 i el -39. Llavors existeix la possibilitat de patir congelacions per exposició prolongada, d’entre 10 i 30 minuts.
  • Risc alt quan l’índex es mou entre -40 i -54, llavors hi ha risc de congelacions per exposició de només 10 minuts en aquestes condicions.
  • Risc molt alt amb índex de fredor inferior a -55. Llavors hi ha risc de congelació amb menys de dos minuts d’exposició a aquestes condicions atmosfèriques.

Amb vents sostinguts de més de 50 km/h, molt poc freqüents a Barcelona, les congelacions poden ser encara més ràpides del que consten en aquests barems. També és important recordar que el vent no pot fer baixar la temperatura de la pell per sota de la temperatura ambient i llavors mai no es produiran congelacions si la temperatura ambient és superior a zero, encara que el vent sigui extremament fort.

Alerta a l’alta muntanya a causa del torb

La combinació de baixes temperatures, neu i fortes ventades sol incrementar molt la sensació de fredor. El vent també genera el fenomen del torb (neu empesa amb violència pel vent).

En situacions d’aquest tipus es desaconsella totalment fer rutes o excursions a l’alta muntanya, tant per la possibilitat de congelació com pel risc elevat d’allaus a tota la serralada.