Dreta Eixample contaminació cotxes

La contaminació a Barcelona, ja sigui per partícules en suspensió o bé per NO2 (diòxid de nitrogen) supera amb escreix els llindars nous considerats com segurs per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta és la principal conclusió de l’Anuari de la Contaminació a Barcelona 2021 que ha elaborat el portal contaminació Barcelona. Els pitjors registren s’acumulen a les zones amb més trànsit, com l’Eixample, on s’arriba a triplicar el límit recomanat. No obstant això, les mitjanes anuals de contaminació per NO2 i partícules en suspensió PM10 i PM2,5 compleixen amb els màxims legals a totes les estacions de mesura de la ciutat per segon any consecutiu.

El nou bàrem de l’OMS

L’Organització Mundial de la Salut ha revisat recentment els nivells de referència per sobre dels quals es considera que la pol·lució té un impacte sobre la salut i els ha rebaixat significativament. El NO2 és el contaminant en què més ha canviat el llindar de referència, que ha passat de 40 a 10 μg/ m3 de mitjana anual. El màxim recomanat de partícules en suspensió PM10 ha passat de 20 a 15 μg/ m3 ; i el de les partícules PM2,5, de 10 a 5 μg/ m3.

I Barcelona està lluny d’aquests valors guia. Segons l’informe, a les estacions de mesura properes a zones amb trànsit, els registres mesurats mitjans han estat un 344 % els nivells de referència per a NO2, un 300 % els nivells de les PM2,5 i un 158 % els nivells de PM10.

La contaminació a l’Eixample es dispara el darrer trimestre del 2021

L’estudi també alerta que els nivells de pol·lució tenen una tendència al creixement en els darrers mesos, sense arribar als valors prepandèmia. L’impacte de l’emergència sanitària va reduir dràsticament l’activitat econòmica i el trànsit i, de retruc, l’emissió de contaminants durant el 2020. Però les xifres apunten que amb la recuperació econòmica també s’està augmentant l’emissió de contaminants.

L’exemple el trobem a l’estació de l’Eixample i, concretament, en els mesos d’octubre, novembre i desembre, quan es van tornar a superar clarament els nivells màxims anuals fixats pel marc legal. Per això, l’anuari alerta que hi ha un risc important d’incompliment legislatiu aquest 2022.

Crisi de confiança en el transport públic

El document també assenyala una de les causes d’aquest increment de la pol·lució: la pèrdua de confiança dels barcelonins en el transport públic arran de la covid-19. Segons les dades que recull, l’ús del transport públic se situava un 20 % per sota dels valors previs a la pandèmia, mentre que els nivells de transport privat eren similars als de l’any 2019.

Reclamen plans d’acció

Els autors del treball assenyalen que estrenem el 2022 sense plans d’acció contra la contaminació atmosfèrica en vigor ni per part de l’Ajuntament de Barcelona ni per part de la Generalitat de Catalunya, ja que tots dos van finalitzar el 2020. Tampoc no hi ha un pla d’actuació en vigor en l’àmbit del soroll per part de l’Ajuntament de Barcelona (que també va finalitzar el 2020).

Insisteixen que el soroll ambiental també perjudica la salut i la qualitat de vida de la ciutadania. Per això, remarquen la importància de fer un seguiment d’aquesta problemàtica.