Fa mesos que no plou com ho hauria de fer. Cal remuntar-se al juny de 2020 i, especialment, a l’abril del mateix 2020 per trobar una pluja realment abundant a casa nostra. El dèficit hídric és una realitat avui en dia a Barcelona.

Només 360 litres caiguts en els darrers 12 mesos

Les dades que arriben des de l’Observatori Fabra no conviden pas a l’optimisme. Durant el darrer període anual (comprès entre el juliol del 2020 i el juny d’aquest 2021) s’han recollit només 361,6 litres de pluja, molt lluny dels prop de 620 litres anuals que l’Observatori Fabra té de mitjana. Només un 58 % del que seria habitual. Poc més de la meitat.

Un dels períodes anuals més secs en més de 100 anys de dades

Aquests 361,6 litres caiguts en 12 mesos constitueix una de les dades més minses de pluja a l’Observatori Fabra en aquest període (12 mesos) i en tota la seva sèrie de dades (1914-2021).

febrer 2006 – gener 2007330 litres
febrer 2015 – gener 2016333,4 litres
agost 2004 – juliol 2005339 litres
gener 2015 – desembre 2015345,8 litres
març 2006 – febrer 2007346,6 litres
abril 2006 – març 2007347,6 litres
abril 2015 – març 2016 349 litres
setembre 1964 – agost 1964350,2 litres
octubre 1984 – setembre 1985352,5 litres
octubre 1964 – setembre 1965355,7 litres
abril 1937 – març 1938360,2 litres
juliol 2020 – juny 2021361,6 litres

Només 11 dels gairebé 1.300 períodes anuals que comprèn la sèrie de dades de l’Observatori Fabra queden per sota del període actual, cosa que posa de manifest l’excepcionalitat d’aquesta manca de pluja.

A més a més, l’ombra del canvi climàtic torna a escena. Els set registres més escarransits de pluja acumulada en 12 mesos són del segle XXI, entre els quals destaquen la sequera del 2006-2007, que va comportar fins i tot estudiar el trasllat d’aigua en vaixells del Roina cap a Barcelona.

La pluja durant els primers sis mesos de l’any a l’Observatori Fabra va ser de només 148,8 litres (una dada que baixa més al pla de Barcelona) fet que fa que aquest 2021 se situï dins dels 10 inicis d’any (període gener-juny) més secs registrats mai a l’Observatori Fabra.

La sequera és evident a casa nostra, tot i que la situació no comporta cap mena de risc per al consum de boca, amb uns pantans gairebé plens (88 % de capacitat total).

I, tot i això, molt lluny de les sequeres del segle XIX

Tot i l’espectacularitat de les dades, el registre de pluja dels darrers 12 mesos (361,6 litres) queda molt lluny de les grans sequeres de finals del segle XVIII o del segle XIX.

Així, la dada més cridanera la trobem l’any 1817 a la sèrie de dades del doctor Francesc Salvà, que arrenca l’any 1780. Aquell 1817, conegut també com “lo any de la fam“, la pluja a Barcelona amb prou feines va arribar als 200 litres, un terç del que és habitual.

De principis de segle XIX trobem també diversos anys amb pluja inferior als 300 litres, com el 1822, 1823 i 1824.