Contaminació aire Barcelona

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat ha activat aquest dimarts, 15 de desembre, un avís preventiu d’episodi de contaminació atmosfèrica per partícules en suspensió a l’aire (PM10) a tota l’AMB.

Per què s’ha activat el protocol per PM10?

La mitjana diària dels nivells de PM10 del dia dilluns 14 de desembre van ser superiors als 50 µg/m³ en quatre estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), tres de les quals, de la Zona de Protecció Especial. En aquesta ocasió no es correspon a cap entrada de pols sahariana impulsada per vents de sud. Els registres alts de PM10 es deuen a l’acumulació de partícules d’origen antròpic que s’ha acumulat durant les últimes hores, propiciat per l’estabilitat amtosfèrica.

La previsió a 24 hores vista indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ també durant aquest dimarts, donat que es preveu que les condicions de dispersió no milloraran significativament durant el dia d’avui. De fet, els mapes del temps no preveuen l’arribada d’un sistema frontal, que afavoriria l’intercanvi de masses d’aire i la conseqüent dispersió de contaminats atmosfèrics, fins dijous.

Mesures per reduir la contaminació

S’aconsella a tota la població:

 • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
 • Utilitzar el transport públic.
 • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa…).
 • Utilitzar el cotxe compartit.
 • Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
 • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
 • Regulació de la climatització de les llars: a l’estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l’hivern baixar-la.
 • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa, evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres de les mateixes.

L’administració també aconsella a l’ens local que:

 • Prengui mesures que poden dur a terme els municipis, com campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
 • Introducció de missatges informatius relatius a la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental a les PIV (pantalles d’informació variable).
 • Prohibir la crema de matolls i restes vegetals i potenciar la gestió dels residus vegetals a través d’alternatives com la trituració “in situ” o la recollida per al seu compostatge. Aquesta mesura és d’obligat compliment a la Zona de Protecció Especial, la Plana de Vic i les Terres de Ponent, pel conveni de col·laboració amb la DGAR.

Mesures preventives en obres de contrucció:

 • Evitar actuacions associades a les operacions de transport de materials pulverulents.
 • Racionalització de l’entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
 • Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d’eficàcia similar.
 • Minimitzar l’emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
 • Retirar periòdicament els materials que s’acumulen a les vies i zones de treball.
 • Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d’obra.
 • Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.