La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona ha publicat un nou atles de núvols amb el catedràtic i climatòleg Javier Martín-Vide. És un manual per classificar els núvols i entendre com són les seves formes, juntament amb un catàleg de fotografies dels diferents gèneres i espècies fetes exclusivament des de l’Observatori Fabra pel meteoròleg Alfons Puertas. L’Atles de núvols de l’Observatori Fabra vol actualitzar el que es va fer des del mateix lloc l’any 1935, seguint les pautes del nou atles internacional publicat per l’Organització Meteorològica Mundial.

Gairebé tots els núvols del món

En el llibre, hi consten tots els núvols que es poden veure des de l’observatori barceloní, que són gairebé tots els del món, exceptuant-ne, per exemple, el que s’origina d’una cascada. S’exemplifiquen amb les imatges d’Alfons Puertas, que és meteoròleg de l’Observatori Fabra i fotografia el cel cada dia. S’ha volgut que l’atles sigui rigorós però alhora didàctic, perquè qualsevol ciutadà pugui conèixer i aprendre més sobre els núvols que cada dia passen per sobre seu.

Encara queda molt per descobrir

Tot i que durant la història s’han anat coneixent noves classificacions de núvols gràcies a l’avenç tecnològic, n’hi ha que són transicions entre diferents gèneres que estan en debat en la comunitat. El catedràtic i coautor de l’atles Javier Martín-Vide explica que encara queda molt per descobrir sobre la dinàmica interna dels núvols, que és molt complexa i requereix més investigació per desxifrar els mecanismes complexos que té la seva evolució.