Durant els treballs de millora que s’estan fent a la plaça de La Maquinista, a la Barceloneta, s’han trobat restes del que van ser murs, dipòsits, paviments, fumerals i algun pou de l’antiga fàbrica La Maquinista Terrestre i Marítima, la principal empresa de transformacions metàl·liques de Catalunya als segles XIX i XX. Fonts municipals expliquen a betevé que com s’acostuma a fer amb totes les troballes s’ha procedit a la seva documentació arqueològica.

Les restes, tot i que no tenen un gran valor en l’àmbit arqueològic, sí que serveixen per recordar el paper i la importància que aquesta fàbrica metal·lúrgica va tenir al barri des del 1861 fins al 1965, any en què es va desmantellar.

De barri mariner a eix fabril

La ubicació a la Barceloneta d’aquesta empresa va tenir un impacte “molt fort” en la vida social i laboral del barri, explica l’historiador Miquel Poch. “Va passar de ser un barri enfocat al mar, a la pesca i a les activitats portuàries, a acollir una empresa de gran calat“, afirma. De les naus d’aquesta fàbrica especialitzada en maquinària pesant van sortir les estructures metàl·liques de gran part dels mercats municipals de la ciutat, així com bona part de les locomotores de l’època.

Foto: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

L’activitat de La Maquinista, Terrestre i Marítima a la Barceloneta es va iniciar el 1861. Aquesta fàbrica, abans ubicada al Raval, va ser el resultat de la fusió el 1855 de dues empreses de l’època. Quan va iniciar l’activitat a la Barceloneta, segons Poch, tenia 600 treballadors i abans de finals de segle ja donava feina a més de 1.000 persones.

Ubicació estratègica

Els primers tallers de La Maquinista eren de grans dimensions, ocupaven una superfície total de 17.500 metres quadrats. D’aquesta manera, la Barceloneta es va convertir en un important nucli industrial de matèries primeres i maquinària pesada, sobretot per la seva ubicació estratègica. Poch explica que “els dos elements bàsics perquè una empresa com La Maquinista pogués tenir èxit, des del punt de vista de la seva ubicació, era que l’Estació de França estava al costat i, a més, tenia el mar obert pràcticament darrera de la fàbrica”.

Foto: Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella

Aquesta situació estratègica, apunta l’historiador, també va ser un dels motius pels quals va ser objectiu militar a batre durant la Guerra Civil i, per això, al subsol de la fàbrica es van fer passadissos subterranis i refugis.

L’empresa es va desmantellar el 1965 i va traslladar tota l’activitat a l’altra factoria que tenia al Bon Pastor. Encara queden a la Barceloneta elements visibles al barri, com ara l’arc d’una de les entrades de l’antiga fàbrica que ara es manté com a entrada a una promoció d’habitatges que es va fer en l’espai alliberat per l’empresa, que recorden què hi havia abans.

Reurbanització a la plaça de La Maquinista

Les obres de reurbanització a la plaça de La Maquinista tenen com a objectiu fer millores de superfície en el paviment, la vegetació i els parterres, la xarxa de reg i drenatge i la jardineria. L’obra es va iniciar el mes de febrer amb l’esbrossada i retirada d’elements. El projecte preveu un termini d’execució de tres mesos i el cost de l’obra és de 110.400 euros.