MIQUEL TREPAT, director del Zoo de Barcelona "Sabem ja amb una precisió adicional quines restes hi ha i a la tardor d'aquest any començarem a fer l'obertura d'aquests espais i, a partir d'aquí, això marcarà l'inici del projecte del nou delfinari. Hi haurà un període entre tres i quatre mesos en què es faran aquestes prospeccions i en paral·lel estem acabant el projecte executiu del delfinari i tota la fase successiva d'àmbit públic que sempre és complicada de l'àmbit públic de l'adjudicació. Per tant, creiem que el 2016, prèviament aquestes actuacions arqueològiques, podríem començar la nova instal·lació del delfinari. La idea és que estigui acabat abans del 2018, però val ser prudents. Els zoos del segle XXI ens hem de moure amb dos paràmetres. Més benestar animal i això en alguns casos i no sempre, vol dir més superfície per a les espècies que aculls i, com que el Zoo de Barcelona difícilment podrà créixer al voltant, voldrà dir que progressivament haurem de tenir menys espècies però més ben acollides."

El Zoo de Barcelona treballa en la construcció de la nova sabana africana que estarà acabada a la tardor, i no a l’estiu, com s’havia previst inicialment, perquè les restes arqueològiques que s’han trobat en aquest espai “alenteixen” el procés. La gran obra que ve posteriorment serà el nou delfinari que s’ubicarà als voltants del monument de la Dama del Paraigua. En aquest espai també s’hi amaguen restes arqueològiques que s’hauran de desenterrar i documentar abans de construir la  instal·lació. Trepat ha explicat que els treballs arqueològics s’allargaran entre tres i quatre mesos i després ja podrà iniciar-se l’obra. El director del Zoo de Barcelona ha posat data als treballs, ha assegurat que fins a 2016 no s’iniciarà la construcció del delfinari i ha reforçat la idea que l’Ajuntament la vol tenir enllestida abans de 2018.

“Haurem de tenir menys espècies”

Segons Trepat, els “zoos del segle XXI” han de vetllar pel benestar dels animals i això comporta que “en alguns casos” les espècies tinguin més espai. Segons ell, en un futur s’hauran de “tenir menys espècies, però més ben acollides”. El director del zoo considera que s’han de prioritzar tenir les espècies que estiguin més amenaçades en el seu entorn natural.