El telèfon no ha parat de sonar aquest inici de curs al Banc Solidari de les Corts. Ofereixen classes de repàs gratuïtes a nens i joves de les Corts i d'alguns barris de l'Hospitalet. Fins l'any passat tenien 40 alumnes, però aquest curs en tindran una trentena més. La causa n'és que l'entitat Save the Children -que també oferia classes de repàs- ha marxat del barri i el Banc Solidari n'acollirà els alumnes. Ha estat un inici de curs mogut. PEDRO ALONSO, voluntari del Banc Solidari de les Corts "Muy movidito, muy movidito, porque, claro, es cambiar la estructura, es organizarse diferente, es añadir más profes. De momento, vamos cubriendo las necesidades pero a medida que vayan surgiendo seguiremos dando voces." Tots els professors i col·laboradors del Banc Solidari són voluntaris, però per fer front a la nova situació han contractat una treballadora a mitja jornada, l'Olimpia. Asseguren que així podran donar un servei més professional. OLIMPIA GONZALEZ, treballadora del Banc Solidari de les Corts "S”intentarà controlar perquè en ampliar la ràtio de nens és més difícil controlar que tots assisteixin a les classes, trimestralment rebran les notes, veurem els controls, que ens els portin, que s”informi els professors." El Banc Solidari treballa conjuntament amb les escoles i els alumnes que els arriben vénen derivats pels serveis socials de l'Ajuntament. Fa 10 anys que fan classes de repàs i són tota una referència a les Corts. És per això que des del districte treballen per cedir-los un local nou i ajudar-los econòmicament perquè puguin assumir aquest augment d'alumnes.

El districte de les Corts s’ha compromès a treballar per cedir-los un local nou i ajudar-los econòmicament perquè puguin assumir l’augment d’alumnes. El Banc Solidari de les Corts fa 18 anys que existeix i en fa 10 que es dedica a donar classes de reforç als nens i joves que ho necessiten. Acullen alumnes de totes les escoles i instituts de les Corts però també dels barris de l’Hospitalet que limiten amb les Corts.