La portada del disc ‘Pay for it’ amb el qual s’han donat a conèixer els bisbalencs ‘Medusa box’ és tota una declaració d’intencions. Hi surt el seu líder, l’Enric Mont, de petit i amb uns ferros correctors que li tapen pràcticament tota la cara. Explica que les males experiències són el preu a pagar per poder crear, en el seu cas, cançons.