Alex Terés, entrenador del Grup Barna: "Trobo que és una lliga molt, molt, molt igualada. Aleshores, hi poden haver dies en què jugues més aviat malament que bé, com a mi m'ha semblat que hem jugat avui: bastanta estona més pitjor que millor. I que guanyis perquè depens de l'encert i fa quinze dies aquí ens vam fer un tip de tirar i tenir el partit guanyat i no em vam ficar ni una."