El Futbol Club Barcelona ha emès un comunicat oficial en la pàgina web en què es posiciona i defensa el model lingüístic de Catalunya. Assegura que ”la llengua, com el nostre club, és un element d’integració que permet identificar-se amb el país, al marge de procedències i sensibilitats”.  A més, ”vol reivindicar de manera enèrgica la llengua catalana i el model d’immersió lingüística vigent a Catalunya en els darrers 34 anys.” El club diu que ‘‘la llengua catalana i ensenyar-la a les escoles forma part de la nostra identitat i és un element cabdal per a la cohesió social i la convivència del nostre poble”. Finalment, es posa al servei del país per defensar la nostra cultura i la nostra identitat.