Calendari

Les eleccions a la presidència del Barça es faran el 7 de març. Inicialment estaven previstes per al 24 de gener, però la pandèmia pel coronavirus va obligar a buscar una altra data davant la impossibilitat de desplaçar-se a exercir el dret a vot per culpa del confinament municipal. Així ho van decidir la Generalitat, el Procicat i la Junta Gestora del FC Barcelona després de la reunió. Les eleccions tindran un format descentralitzat, amb més d’un punt de votació, i s’habilitarà el vot per correu.

El calendari electoral fins a la nova directiva del FC Barcelona

La comissió gestora es reunirà el dilluns 14 de desembre per fer la reunió preceptiva i aprovar la convocatòria d’eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona. Dos dies després, el 16 de desembre, es farà la publicació oficial de la convocatòria electoral. Cal recordar que la comissió gestora és l’encarregada de vetllar per tot el procés electoral, que ve marcat per l’article 40 dels estatuts, en què es regulen les fases del procés electoral i s’estableixen els terminis següents:

 • 16 de desembre: publicació de la convocatòria d’eleccions al Barça

La convocatòria s’haurà d’inserir al tauler d’anuncis existent al club i s’haurà de fer pública mitjançant l’anunci almenys en un diari d’àmplia difusió a Barcelona o per tramesa directa als socis. A més, la convocatòria es publicarà a la pàgina web del club i s’haurà de comunicar a la Federació Catalana de Futbol. El mateix dia (a les 10 h) es farà el sorteig públic per a l’elecció dels membres de la Junta i de la Mesa electorals.

 • 22 de desembre: constitució de la Junta i la Mesa electorals

Després de la publicació, es designaran els membres de la Junta i la Mesa electorals. La Junta Electoral ha d’estar integrada per cinc socis. També s’haurà de formar la Mesa Electoral, que tindrà el mateix nombre de membres. Des que es publiqui la convocatòria fins que es designin els membres hi ha un termini de cinc dies naturals. En els dos dies naturals següents, s’hauran de constituir la Junta Electoral i la Mesa Electoral.

 • Del 23 de desembre a l’11 de gener: presentació de propostes de candidatura i proclamació de candidatures 

Un cop superat el procés inicial, entren en joc el paper dels candidats. Des del dia següent a l’aprovació definitiva del cens, i durant un termini de set dies hàbils, es poden presentar propostes de candidatura per a la Junta Directiva del FC Barcelona. Les propostes de candidatura han de ser proposades per un nombre de socis no inferior al 50 % dels compromissaris que integren l’assemblea. Per acreditar aquest suport, cada proposta ha d’anar acompanyada de les butlletes acreditatives, un mínim de 2.257. A més, serà necessari un document signat en què es comprometin a presentar aval en cas de resultar elegits. Dins els tres dies hàbils següents, la Junta Electoral comprovarà les condicions de les propostes, els documents i les butlletes i proclamarà les candidatures que tinguin dret a participar en les eleccions.

 • Del 15 al 6 de març: campanya electoral i jornada de reflexió

La campanya electoral estava prevista per fer-se des del dia següent a la proclamació de les candidatures i durant un termini de set dies hàbils. No obstant això, l’ajornament de les eleccions per culpa de la pandèmia del coronavirus ha ampliat la campanya fins al 5 de març. El dia 6 de març quedarà reservat per a la jornada de reflexió.

 • Del 29 de gener al 9 de febrer: sol·licitud del vot per correu

Un cop el govern de la Generalitat de Catalunya va modificar la normativa de la Llei de l’esport per incloure el vot per correu ordinari en les eleccions ordinàries a les entitats esportives, el Barça ja ha activat tots els tràmits necessaris perquè els socis puguin aprofitar-se’n. El primer que hauran de fer és sol·licitar el vot per correu al web del club. Podran fer-ho entre el 29 de gener i el 9 de febrer. Fer la sol·licitud implicarà la impossibilitat de votar presencialment es voti per correu o no.

 • Del 15 al 26 de febrer: votació per correu

Un cop acceptada la sol·licitud del vot per correu, els socis podran votar entre el 15 i el 26 de febrer, i ho podran fer amb dues modalitats de vot per correu: general, és a dir, entregant el vot a qualsevol oficina de Correus, i des del mateix domicili, entregant el vot al funcionari de Correus. Aquesta segona modalitat només serà apta per als majors de 65 anys i per a aquells que que no es puguin desplaçar per motius de mobilitat reduïda, discapacitat o malaltia.

 • 7 de març: dia de les eleccions, escrutini i proclamació dels guanyadors

El dia de les eleccions és el diumenge 7 de març (de les nou del matí a les nou del vespre) i un cop hagi finalitzat la votació, la Mesa Electoral farà l’escrutini de les urnes i durà a terme el recompte definitiu. Finalment, es proclamarà la candidatura guanyadora del nou president del FC Barcelona.

Les seus electorals

Les eleccions presencials se celebraran de forma descentralitzada en sis seus electorals Camp Nou – Barcelona, Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, i Andorra. Existirà un cens electoral per seu i, per tant, els socis només podran anar a votar al col·legi que els sigui assignat en funció del seu codi postal de residència. Inicialment, a totes aquestes seus s’hi havien d’afegir els col·legis electorals a Madrid, Sevilla, València i Palma, però finalment s’han descartat i s’ha optat per promocionar el vot per correu per a tots els socis de l’estat espanyol.

 • Barcelona: 111 meses electorals. Camp Nou – Palau Blaugrana. C. Arístides Maillol, s/n. 
 • Lleida: dues meses electorals. Delegació de la Federació Catalana de Futbol. C. Riu Besòs, 8. 
 • Girona: cinc meses electorals. Pavelló Municipal de Fontajau. Av. President Josep Tarradellas i Joan, 22-24. 
 • Tarragona: tres meses electorals. Poliesportiu Camp Clar. C. Riu Siurana, s/n. 
 • Tortosa: una mesa electoral. Delegació de la Federació Catalana de Futbol. C. Adrià d’Utrecht, 5. 
 • Andorra: una mesa electoral. Centre de Congressos del Comú d’Andorra la Vella. Pl. Poble, s/n. 

El cens electoral

Els socis amb dret a vot en aquestes eleccions sumen un total aproximadament de 110.000. Aquesta xifra es coneixerà de manera exacta quan es procedeixi a crear el cens en la data de la convocatòria i coincidint amb la publicació de l’anunci. El 93 % dels votants viuen a Catalunya; un 4 %, a la resta de l’estat, i un 3 %, a l’estranger.

Per exercir el dret a vot, els socis hauran de figurar inscrits en el cens electoral definitiu i acreditar la seva identitat amb l’exhibició del document d’identitat o, en el supòsit de persones estrangeres, el passaport.