El Barça, l’Athletic Club i el Reial Madrid han impugnat l’acord entre la La Lliga i el fons d’inversió CVC. El club considera que no s’han explicat bé els termes de l’acord i que es va fer un canvi de criteri. El club considera que aquest acord no beneficia el FC Barcelona perquè l’estructura que té el club barcelonista permet obtenir més beneficis dels que La Lliga ofereix.

El Barça denuncia un tracte inadequat de La Lliga

El vicepresident econòmic del club, Eduard Romeu, ha destacat que el que no es pot fer és donar “un xec en blanc per La Lliga”. A més, el club blaugrana creu que el tracte que està rebent per part de La Lliga “és inadequat”. Firmar aquest acord significava hipotecar el club durant 50 anys.

El comunicat íntegre del FC Barcelona

“El FC Barcelona, l’Athletic Club i el Reial Madrid CF comuniquen que han impugnat l’acord adoptat per l’Assemblea de La Lliga el 12 d’agost del 2021, relatiu a l’operació entre La Lliga i CVC, ja que es tractar d’un acord que vulnera el que preveu la normativa aplicable (i, en particular, entre d’altres, el Reial Decret Llei 5/2015), i que va ser adoptat en el marc d’un procediment notòriament irregular i irrespectuós amb les mínimes garanties exigibles a aquests efectes, especialment davant d’una operació d’aquesta transcendència i durada.

La impugnació per part del FC Barcelona de l’acord de La Lliga amb el fons d’inversió CVC adoptat en l’Assemblea del 12 d’agost passat, va ser acordada en la reunió de Junta Directiva del Club d’ahir. A la mateixa reunió es va presentar un informe de la Comissió Econòmica de l’entitat que conclou que l’acord de La Lliga amb CVC no tenia sentit per al FC Barcelona, ni pel seu cost, ni per les contraprestacions a rebre, ni per la durada, ni tampoc pel nivell de les obligacions i compromisos que conté”.