Que s’hagin viscut uns dies de fred intens no s’ha de traduir, necessàriament, en una disminució de la temperatura de l’aigua del mar. Cal recordar que  l’aigua té una gran capacitat calorífica, és a dir, cal una notable aportació de calor o fred per fer augmentar o disminuir un grau centígrad la temperatura d’un gram d’aigua. A més, s’escalfa o es refreda molt més lentament que l’aire o la superfície terrestre, una característica que fa que les grans extensions  d’aigua com els mars o els oceans actuïn com a reguladors de la temperatura de l’aire que els envolta.

La capa superficial de l’aigua del mar sovint varia més de temperatura a causa de la mescla associada als corrents marins que no pas a causa del fred  o la calor dels dies precedents.

Divendres 16 de febrer i com a repte d’‘El matí de Barcelona’ ens hem proposat prendre la temperatura superficial de l’aigua del mar a la punta de l’espigó de la Mar Bella. El resultat ha estat un valor de 13,6 ºC a mig metre de fondària, una dada molt similar a la que vam anotar a finals de gener.

El registre de betevé ha estat similar també als 13,2 ºC que va anotar dijous l’observador meteorològic Diego Lázaro, responsable de mesurar setmanalment la temperatura marina a la Barceloneta.  Segons les anotacions del seu blog, la temperatura incrementat 0,5 ºC al llarg de l’última setmana, també respecte al dia 2 de febrer, quan es trobava a la mateixa temperatura (12,7 ºC).

Sigui com sigui, els 13,2 ºC de temperatura a la Barceloneta suposen un valor habitual per a les dates, idèntic del que seria normal segons la mitjana dels últims 11 anys.

A continuació podeu veure com a @btveltemps hem pres en directe la temperatura superficial del mar a l’espigó de la Mar Bella: