La crisi ha fet estralls al sector del comerç de Catalunya: si en la temporada del 2007/08 hi treballaven 424.000 persones, ara només dóna feina a 339.000. Tot i així, el comerç continua representant un 17% del PIB català (la indústria és un 15%) i els sindicats com la UGT no troben acceptable que s’hi paguin sous tan baixos. Els convenis per als supermercats de les províncies de Barcelona i de Girona, que tot just s’acaben de signar, preveuen assolir sous mínims de 1.000 euros bruts en cinc anys. Però els sous més baixos a les grans superfícies són de 863 euros mensuals i al petit comerç, de 620 euros.

Des de la UGT també es denuncia que el canvi d’horaris en funció de la producció als grans magatzems està dificultant la conciliació familiar, en un sector on el 65% dels empleats són mares amb almenys una persona al seu càrrec.

El sindicat també reivindica avenços en la lluita contra la desigualtat de gènere dins un sector amb un 72% de dones treballadores, però només amb el 30% de comandaments de sexe femení.