JOEL FERNÁNDEZ, CCOO "Tenim signat un conveni col·lectiu que és el document marc, la norma bàsica, i les univesritats no l'estan complint." JOSEP FARGAS, secretari general de la UPF "Els diners no els té la universitat, els té la Generalitat, el Parlament de Catalunya, anem a demanar a la Generalitat com es pot pagar això, i la Generalitat ens diu, la llei diu que no hi ha diners per pagar això."

La reclamació és unànime per part de tot el personal d’administració i serveis (PAS) de les universitats públiques catalanes, uns 6.000 treballadors en total. Al gener es van mobilitzar els empleats de la UAB i la URV, mentre que el mes passat el personal de la UPC i de la UB van ocupar els rectorats respectius per exigir el pagament del plus. Tots els rectors els responen que no tenen pressupost per fer front a aquesta despesa extraordinària i que és la Generalitat la que ha de proporcionar els fons necessaris per satisfer el plus pactat.