(ACN/Redacció) El Departament de Territori, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i l’Associació de Consultors d’Estructures (ACE) han signat, aquest dilluns, un conveni per actuar ràpidament quan hi hagi edificis que suposin un risc per a les persones i els seus béns. La finalitat d’aquest acord, que té una vigència de quatre anys, és elaborar un “diagnòstic únic i consensuat” entre els especialistes.

El pacte neix arran de l’incendi que es va produir en un edifici de pisos a València amb víctimes mortals i també després de l’ensorrament d’un bloc de pisos a Badalona, que va deixar també tres persones mortes.

Anàlisi dels immobles amb deficiències greus

El pacte subratlla que es farà l’anàlisi dels immobles quan “hi hagi un dubte raonable sobre la seva seguretat i que presentin deficiències molt greus”. L’examen que es dugui a terme i el resultat que se’n derivi servirà per establir “quines actuacions caldria impulsar als edificis estudiats, basades en uns protocols de màxima fiabilitat”.

En aquest sentit, els tècnics avaluaran les causes i els danys, l‘origen, sempre que sigui possible, i l’estat general dels blocs de pisos i les condicions d’ús dels habitatges per valorar si són segurs estructuralment. A la vegada, es valorarà fer treballs de rehabilitació i el cost estimat.

acord Generalitat edificis amb deficiències

El Departament de Territori engegarà el procés, amb la petició d’un informe als col·legis signants i que es concretarà amb la formalització d’una addenda en què es definirà l’immoble a avaluar i el cost de les actuacions. Precisament, aquests imports els assumirà l’AHC i els municipis on s’hagin d’avaluar possibles domicilis es podran afegir a aquest conveni per aportar la informació tècnica i urbanística i facilitar les actuacions necessàries. En paral·lel, es crearà una comissió de seguiment integrada per un representant de cadascuna de les parts.