L’associació empresarial recomana l’ampliació d’horaris pel canvi  en les pautes de compra de la ciutat que està provocant la “presència  creixent de visitants estrangers”. Segons la Cambra, l’ampliació no entra en conflicte amb el model  català de comerç, ni amb el de proximitat, perquè només s’obriria a les zones turístiques i, a més a més, els eixos comercials de barri fan vacances en  aquells mesos. En canvi, afirmen, que si no s’obre aquests dies són ingressos que la ciutat perd perquè es tracta de visites ocasionals que no es recuperen cap altre dia.

Segons els càlculs de la Cambra, fets a partir de les dades de les targetes de crèdit, la despesa dels turistes internacionals durant els mesos d’estiu és d’uns 40 milions d’euros diaris. A partir d’aquí calculen que obrir totes els diumenges d’estiu suposaria uns ingressos per la ciutat d’uns 480 milions d’euros. L’obertura dels comerços, però, s’hauria d’allargar fins a les 20 h , enlloc de tancar a les 18 h com es va plantejar el 2014, perquè  la majoria de turistes “visiten la ciutat al matí i dediquen la tarda a fer les compres”. La Cambra considera que el comerç barceloní “ha de ser capaç de donar resposta als visitants i als ciutadans”,  perquè es tracta d’hàbits de consum “totalment diferents”. Un procés que, asseguren, “ja han fet les principals ciutats europees i del món”.