Normalment el mes de març acostuma a reduir-se l’atur gràcies a la contractació de Setmana Santa, però aquest no s’ha aconseguit trencar la destrucció de llocs de treball. Per vuitè mes consecutiu, ha augmentat el nombre de persones que s’han quedat a l’atur a Catalunya. Més de 6.700 han perdut la feina, un 1,13% de la població activa, i en total ja hi ha més de 600.000 aturats al territori català.