EDUARD CANUT, comerciant de la Diagonal: "Estic en contra totalment d'aquesta reforma. Si tu t'hi fixes, veuràs que la Diagonal està plena de cotxes i aquests cotxes fan que els nostres aparadors siguin un punt de venda, que la gent vegi la botiga i sigui una cosa atractiva." És un dels arguments que esgrimeixen els comerciants de la Diagonal en contra de la reforma. JOAN OSUNA, comerciant de la Diagonal "Treure tot el trànsit d'aquí serà molt tranquil per als veïns però com a comerciant, jo sóc partidari de deixar-ho com està i que passin més cotxes cada dia". Doncs totes dues opcions preveuen reduir un 75% el trànsit. El que tampoc no veuen clar és haver de conviure tant de temps amb les obres. ÁLEX OZORES, comerciant de la Diagonal "Diagonal cerrado, que es la columna vertebral de Barcelona y luego bueno luego los muebles y todo lo que vienen a recoger los clientes va a ser imposible". Tot i això, entre els comerciants també n'hi ha que veuen bé aquesta reforma. TINA, comerciant de la Diagonal: "Para el comercio iria mucho mejor, porque habrà más peatones y quieras que no, ganará". I la majoria dels que hi donen el vist-i-plau aposten per l'opció A, la del bulevard. Aquesta preveu que el tramvia, el bus, els vehicles privats i els taxis passin pel centre. Les bicletes, els peatons i alguns vehicles circularien pels laterals. La que menys agrada als comerciants, per tant, és l'opció B, la que preveu ampliar les voreres i fer una rambla central per als peatons i les biciletes. Estiguin a favor o en contra de modificar l'avinguda Diagonal el que sí que denuncien la majoria de comerciants és que ningú els hagi demanat l'opinió. Consideren que en una reforma d'aquesta magnitud hi haurien d'haver pogut dir la seva.